Mischlingshund
Hund mit Spielzeug
Kater im Korb
Siamkatze